Tarih

05.03.2020

Adı Soyadı

Rektörlük Makamının 05.03.2020 tarih ve E.7433 sayılı Yazısı ile Dilek İstek Kutularından çıkan şikayetler

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

  1. Yemek porsiyonlarının az olması, yemeklerin kalitesinin artırılması
  2. Sigara içme alanlarının A Blok tarafına uzak olması ve sigara içme alanlarının kapalı alan olmaması.

Yapılan İşlem

  1. İlgili şikayet gereği; Fakülte Dekanlığının 06.03.2020 tarih ve E. 7650 sayılı yazısı ile “Yemekhanede hizmet veren firma tarafından yemek porsiyonlarının artırılması ve yemek kalitesinin daha iyi bir duruma getirilmesi” Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığına iletilmiştir. Ayrıca, Fakültemiz İdari Denetim Kontrol Komisyonu tarafından düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklar tutanak altına alınıp gerekli iyileştirmelerin yapılması için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmektedir.
  2. İlgili şikayet gereği; Fakülte Dekanlığının 09.03.2020 tarih ve E. 7714 sayılı yazısı ile “Fakültemiz yerleşkesinde belirlenen dumansız hava sahası dışında kalan sigara içme alanına yağmurdan korunulması için sundurma yapılması talebi” Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına iletilmiştir.