KİTAPLARI

(Ahmet Muhip Dıranas’ın kitaplarının ilk basımları esas alınmıştır)

ŞİİRLERİ

• Şiirler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1974.

OYUNLAR

• Gölgeler, Ankara, 1947.

• Oyunlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1974.

YAZILAR

• Yazılar, Adam Yayınları, İstanbul, 1994.

ÇEVİRİLER/UYARLAMALAR/SADELEŞTİRMELER

• Fransa’da Müstakil Resim (2 Cilt), İstanbul, 1938. (Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte)

• Abdal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1940. (Oyun)

• Yaşadığımız Devir, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1942. (Roman)

• Cehennem Kayası, Akba Kitabevi, Ankara, 1943. (Roman)

• Anna Bolton, Akba Kitabevi, Ankara, 1945. (Roman)

• Ecinniler (3 Cilt), Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1958, 1960, 1963. (Servet Lünel ile birlikte) (Roman)

• Finten, Maarif Vekâleti, Ankara, 1959 (Abdülhak Hâmit’ten uyarlama) (Oyun)

• Kırık Saz (Tevfik Fikret’ten Seçilmiş Şiirler), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1975. (Şiir)